Αίτηση Εθελοντή Φίλου του Ιδρύματος
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-2-2011
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου & Ελένης Πορφυρογένη, στη συνεδρίασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2011, αποφάσισε ομόφωνα την καταγραφή των «Φίλων του Ιδρύματος».Στα χρόνια της λειτουργίας του Ιδρύματος, έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός πολιτών που αγαπούν το Πορφυρογένειο, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του και, πολύ πρόσφατα, εξέφρασαν την επιθυμία να συγκροτήσουν μια ομάδα εθελοντικής προσφοράς στις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Η πρόταση αυτή της Προέδρου συζητήθηκε διεξοδικά και, μετά την συμπλήρωση ορισμένων παραγράφων, αποτέλεσε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματός μας, με τους παρακάτω σκοπούς που πρέπει να αποδεχτούν οι εντασσόμενοι στους «Φίλους του Ιδρύματος».

Η σχέση του Δ.Σ. με αυτούς θα είναι «χαλαρή» και όταν υπάρξει ενδιαφέρον και πρόταση από την πλευρά τους, το Δ.Σ. θα εξετάσει την δημιουργία και στήριξη ενός «Σωματείου φίλων του Ιδρύματος».

Σκοποί
 1. Ηθική συμπαράσταση και ενίσχυση των σκοπών του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη» φροντίζοντας για τον εμπλουτισμό των συλλογών του με δωρεές, κληροδοσίες αγορές κ.ά.

 2. Η συμβολή στην δημιουργία ομάδων εθελοντικής εργασίας, για την πλαισίωση των δράσεων του Δ.Σ., ανάλογα με την ειδικότητα, τις γνώσεις και τα ειδικά ενδιαφέροντα του καθενός.

 3. Η συμβολή στη συλλογή, συντήρηση και έκθεση έργων τέχνης.

 4. Η συμβολή στην επέκταση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και η αναζήτηση νέων ωφέλιμων δραστηριοτήτων, που να απευθύνονται κυρίως στους νέους.

 5. Η συμβολή στην ολοκλήρωση της συγκρότησης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού.

 6. Παροχή βοήθειας στο Δ.Σ. για την οργάνωση επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων (τοπικών, πανελλήνιων και διεθνών), διαλέξεων και προβολών.

 7. Συνεργασία με άτομα και άλλα σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κρατικές υπηρεσίες κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος.

 8. Συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για την οργάνωση εκδηλώσεων και ανταλλαγή απόψεων για την επιτυχή αντιμετώπιση των κοινών στόχων.

 9. Χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου που κατά την κρίση του Δ.Σ. θα βοηθήσει στην προαγωγή των σκοπών του.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε όσους συμφωνούν με τους παραπάνω σκοπούς για τη δημιουργία των «Φίλων του Ιδρύματος», να συμπληρώνουν την φόρμα που ακολουθεί και να την αποστέλουν.

Μετά την συγκέντρωση ικανού αριθμού προτάσεων, θα επακολουθήσει ανακοίνωση του Ιδρύματος Νικολάου & Ελένης Πορφυρογένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατερίνα Μιλτ. Πορφυρογένη

 


 

 

Αίτηση Εθελοντή Φίλου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη

Μπορείτε να εισαγάγατε στα πεδία της παρακάτω φόρμας τις σχετικές πληροφορίες. Πατώντας "Αποστολή" οι πληροφορίες θα αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο ερχόμενο διάστημα πρόκειται να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με σκοπό να ανταλλάξουμε επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα και την πρόθεσή σας να προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες.

Η παρούσα ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση σε σχέση έμμισθης εργασιακής σχέσης.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.

Υποδείξεις:

 • Σταθμεύστε το ποντίκι σας επάνω στα κόκκινα εικονίδια κάθε πεδίου για να δείτε οδηγίες.
 • Στο τέλος της σελίδας σταθμεύστε το ποντίκι σας πάνω από την εικόνα αριστερά, πληκτρολογείστε τον κωδικό ασφαλείας (με λατινικούς χαρακτήρες) στο πεδίο δεξιά και πατήστε "Αποστολή". Εάν δεν σας ικανοποιεί ο κωδικός ανανεώστε με το βελάκι.
Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.1.9.1
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ / ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ
Έχετε προηγούμενη εθελοντική εμπειρία;
Εάν ναι, περιγράψτε την εμπειρία σας:
Είστε μέλος εθελοντικής οργάνωσης, συλλόγου/σωματείου;
Εάν ναι, σε ποια οργάνωση / σύλλογο / σωματείο είστε μέλος;
ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
[ Επιπλέον σημειώσεις: ]

Hover over the left image and enter the security code into the right textfield.