ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ
Διεύθυνση:
Αγριά
Μαγνησία
37300
Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2428091320 - 2108015034
Fax: (+30)2428091398