Επαφές με στελέχη του Ιδρύματος - Contacts details.

 

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ 2428091320 - 2108015034 (+30)2428091398
2 Εύα Σουτραλή
3 Διαχειριστής ιστοτόπου